ข่าวสาร ร่วมเป็นสักขีพยานรับมอบพัดลมบริจาค 10,000 เครื่อง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ พร้อมด้วย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน นส.ดวงใจ อัศวจินตจิตร์ ประธานบริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ มร.แจ็คกี้ ชาง กรรมการบริหารสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิต นส. รุ่งรัตน์ ศิริรัตนาพานิชย์ และดร.กิตติพันธุ เตชะกิตติโรจน์ ร่วมเป็นสักขีพยานรับมอบพัดลมบริจาค 10,000 เครื่อง เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563