ข่าวสาร ร่วมเป็นสักขีพยานรับมอบพัดลมบริจาค 10,000 เครื่อง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ พร้อมด้วย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน นส.ดวงใจ อัศวจินตจิตร์ ประธานบริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ มร.แจ็คกี้ ชาง กรรมการบริหารสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิต นส. รุ่งรัตน์ ศิริรัตนาพานิชย์ และดร.กิตติพันธุ เตชะกิตติโรจน์ ร่วมเป็นสักขีพยานรับมอบพัดลมบริจาค 10,000 เครื่อง เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563

Menam Mechanika Thai MIC Thaisubcon Association

Co-research by Menam Mechanika Thai MIC Thaisubcon Association คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโครงการผลิตเพื่อการบริจาคหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะพร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูง COVID Fighting Research Project for Donation - Powered Air-Purifying Respirators PAPR Menam Mechanika ร่วมมือวิจัย ThaiMICThaiMIC  ตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของสหวิชาชีพ เพื่อร่วมกันค้นคิด ประดิษฐ์ ดัดแปลง อุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ ที่จำเป็นและขาดแคลน ในสถานการณ์กึ่งเร่งด่วนโดยถูกหลักวิชาการ ปลอดภัยต่อบุคลากรทางการแพทย์…